10

    Gebirgs Minenwerfer Komp.176, Mazedonien 1917

    85,00

    Kriegserinnerung medaille voor manschappen en officieren van Gebirgs Minenwerfer Kompanie 176.

    Herinnenrend aan hun gevechten in Mazedonien 1917.

    Zeldzame Kompanie medaille !