10

    ** GERESERVEERD ! ** Troddel Pruisen voor onderofficier

    0,00

    Troddel voor Pruisische onderofficier.

    Voor aan de bajonet of manschappen sabel.