10

  Der Stahlhelm lijst met onderscheidingen

  895,00

  Zeer bijzondere lijst in de vorm van een Staalhelm met onderscheidingen.

  Collectie onderscheidngen van een oudstrijder uit de periode 1910 - 1945, bestaand uit;

  Kaiserabzeichen voor Infanterie 1910, mèt herhalings banderol van 1911.

  Stahlhelmbund lidmaatschap speld met nummer; 973

  * Deutsches Feld-Ehrenzeichen ( onbeschadigd email ).

  Kaiserabzeichen voor Infanterie 1911.

  * Spange met 7 onderscheidingen;

     - IJzeren Kruis 2e klas

     - Weltkriegehrenkreuz für Kämpfer

     - Dienstauszeichnung 1e klas voor onderofficieren en soldaten.

     - Ehrendenkmünze des Weltkrieges met Kämpferabzeichen.

     - K.u.K. Kriegserrinerungsmedaille mit Schwerter 1914-1918

     - Kriegsverdienstkreuz 2.klasse mit Schwerter 1939 ( kruis zit gedraaid op de Spange )

     - Luftschutz-Ehernzeichen 2.klasse.

  * een vijftal lidmaatschapsspeldjes zoals Reichsbund en Phoenix-bund.

  Verwundertenabzeichen 3e klas in zwart.

  Wellicht betreft het een commercieële lijst uit die tijd van de Shalhelmbund speciaal bestemd voor oudstrijders.

  Echter hebben wij nog nooit een 2e exemplaar gezien.

  Circa 47,5 x 36,5 cm.

  ZEER uniek stuk !!